การศึกษาและภาษาฝรั่งเศส

  • โครงการ LabCitoyen ประจำปี 2559

    LabCitoyen เป็นโครงการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนริเริ่มโดยสถาบันฝรั่งเศส จัดขึ้นเป็นปีที่สี่ระหว่างวันที่ 3 ถึง 11 กรกฎาคม 2559 มีเยาวชนผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสจากกว่าห้าสิบประเทศเข้าร่วมงาน รวมทั้งนายพสธร คงเถลิงศิริวัฒนา ซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทย (...)

    อ่านต่อ

  • การแข่งขันวีดีโอครั้งยิ่งใหญ่ « Et en plus, je parle français ! » ในประเทศไทย

    เพื่อรณรงค์เชิญชวนคนทั่วโลกให้มาสนใจภาษาฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ( ATPF ) จัดแข่งขันวีดีโอครั้งสำคัญระดับชาติ

    อ่านต่อ

ด้านบนของหน้า