วิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย

 • การอบรมไทย-ฝรั่งเศสเรื่องระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

  สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนผ.) ได้ร่วมกันจัดการอบรมเรื่องระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา (...)

  อ่านต่อ

 • การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง CNES และ สทอภ.

  เมื่อวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 2016 นายฌอง-อีฟ เลอกาลล์ ผู้อำนวยการองค์การศึกษาวิจัยอวกาศแห่งชาติฝรั่งเศส (CNES) และ ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) (...)

  อ่านต่อ

 • วิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย

  ภารกิจด้านวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส มีเป้าหมายในการกระชับความสัมพันธ์ระดับสูงระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย โดยมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือระดับสถาบันระหว่างหน่วยงานด้านการอุดมศึกษา และวิจัยของไทยและฝรั่งเศสในระยะยาว (...)

  อ่านต่อ

ด้านบนของหน้า