ความร่วมมือทางด้านศิลปะ

ความร่วมมือของประเทศฝรั่งเศสมีวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้ พัฒนาการแลกเปลี่ยนฝรั่งเศส-ไทยในด้านศิลปะ เป็นสื่อกลางให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการแสดงในประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทยได้ประสานความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (...)
ด้านบนของหน้า