• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยสิริเมธีและสถาบัน INP (...)

  8 ธ.ค. 2016

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยสิริเมธีและสถาบัน INP (...)

  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC และผู้แทนจากสถาบัน INP Bordeaux ของประเทศฝรั่งเศส ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยระหว่างสถาบันทั้งสองอันจะนำไปสู่การฝึกอบรมด้วยการวิจัยเพื่องานวิจัยชั้นนำในอนาคต

 • โครงการทุน Franco-Thai 2017

  8 พ.ย. 2016

  โครงการทุน Franco-Thai 2017

  โครงการทุน Franco-Thai 2017 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
  โครงการทุน Franco-Thai มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาไทยผู้มีอายุไม่เกิน 35 ปี ได้ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส

 • La Fête B-boy Battle 2016

  4 ต.ค. 2016

  La Fête B-boy Battle 2016

  เนื่องด้วยอยู่ในช่วงการไว้อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การจัดการแข่งขัน La Fete B-boy Battle 2016 ใน วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

 • การแข่งขันวีดีโอครั้งยิ่งใหญ่ « Et en plus, je parle français ! » ในประเทศไทย

  30 ก.ย. 2016

  การแข่งขันวีดีโอครั้งยิ่งใหญ่ « Et en plus, je parle français ! » (...)

  เพื่อรณรงค์เชิญชวนคนทั่วโลกให้มาสนใจภาษาฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ( ATPF ) จัดแข่งขันวีดีโอครั้งสำคัญระดับชาติ

 • ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประจำปี 2560

  25 ส.ค. 2016

  ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประจำปี 2560

  ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดทำโครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ประจำปี พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการระดับสูงระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส
  โครงการทุนนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวไทยรุ่นเยาว์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ในปีพ.ศ. 2555 หรือหลังจากนั้น) และเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนได้ทำงานวิจัยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ (...)

  Actualités

  CampusFrance Thailand

  Oui Je Parle Français en Thaïlande !