เวลาทำการและวันหยุดประจำปี

เวลาทำการของฝ่ายและแผนกต่างๆ ของสถานทูตฯ ต่างกัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันหยุดทำการปีพ.ศ. 2560

วันขึ้นปีใหม่ วันจันทร์ที่ 2 และวันอังคารที่ 3 มกราคม
วันจักรี วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน
วันสงกรานต์ วันพฤหัสบดีที่ 13 และ วันศุกร์ที่ 14 เมษายน
วันแรงงาน วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม
วันฉัตรมงคล วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม
วันวิสาขบูชา วันพุธที่ 10 พฤษภาคม
วันชาติฝรั่งเศส วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม
วันปิยมหาราช วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วันอังคารที่ 5 ธันวาคม
วันชดเชยวันรัฐธรรมนูญ วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม
วันคริสต์มาส วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม

ใส่ข้อมูลเมื่อ 10/02/2017

ด้านบนของหน้า