เวลาทำการและวันหยุดประจำปี

เวลาทำการของฝ่ายและแผนกต่างๆ ของสถานทูตฯ ต่างกัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันหยุดทำการปีพ.ศ. 2559

วันขึ้นปีใหม่ วันศุกร์ที่ 1 มกราคม
วันมาฆบูชา วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์
วันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน
วันฉัตรมงคล วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม
วันวิสาขบูชา วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม
วันชาติฝรั่งเศส วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม
วันชดเชยวันปิยมหาราช วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม
วันชดเชยวันรัฐธรรมนูญ วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม

ใส่ข้อมูลเมื่อ 24/12/2015

ด้านบนของหน้า