ศิลปการแสดง

ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ดำเนินภารกิจให้ความช่วยเหลือในการสร้างสรรค์การแสดงในประเทศฝรั่งเศสหรือในประเทศไทย ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ในประเทศฝรั่งเศส ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะ ที่กล่าวมานี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของฝ่ายวัฒนธรรมผู้มีหน้าที่ประสานงานกับผู้รับผิดชอบกิจกรรมวัฒนธรรมฝ่ายไทย ฝ่ายวัฒนธรรมมุ่งหมายที่จะนำเสนอความหลากหลายของงานสร้างสรรค์ร่วมสมัยของฝรั่งเศส และงานที่สืบทอดตามประเพณีนิยมที่มีมาช้านานต่อผู้ชมชาวไทย ทั้งในฐานะหน่วยประสานงานและแหล่งข้อมูล ฝ่ายวัฒนธรรมส่งเสริมสถาบันต่างๆและศิลปินชาวไทยในการพัฒนางานสร้างสรรค์ร่วมกับศิลปินชาวฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนบทละคร นักประพันธ์ดนตรี นักแสดง นักออกแบบท่าเต้น ฯลฯ อีกทั้งช่วยอำนวยความสะดวกแก่บุคคลเหล่านี้ในการจัดทำโครงงานของตน

PNG

ลาแฟ็ตเปลี่ยนโฉมใหม่ !

ลาแฟ็ต มีการเปลี่ยนแปลง หลังจากที่เทศกาลลาแฟ็ตได้ครองใจผู้รักศิลปะและวัฒนธรรม ชื่นชอบนิทรรศการ การแสดงดนตรี การแสดงบนเวที และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมทุกประเภท ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา นับแต่นี้เป็นต้นไป สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยมีความภูมิใจที่จะนำเสนอรายการประจำปีรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ ลาแฟ็ต ซึ่งเริ่มต้น ณ บัดนี้ !

สิ่งที่แสดงการเปลี่ยนแปลงคืออัตลักษณ์ที่นำเสนอในรูปแบบใหม่ เป็นอัตลักษณ์ที่มีความทันสมัย ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมหลักซึ่งสืบทอดเจตนารมณ์ในการจัดงานเพื่อมอบความบันเทิงและแสดงความคิดสร้างสรรค์ ด้วยมุ่งมั่นที่จะนำเสนอรายการใหม่ซึ่งไม่เคยจัดมาก่อน

ความร่วมมือในลาแฟ็ตจะขยายวงกว้างขึ้น เริ่มจากเปิดสู่การสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับผู้ดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมชาวไทย รวมถึงส่งเสริมโครงการจัดร่วมกับเครือข่ายสมาคมฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยมุ่งให้โครงการเหล่านั้นเป็นโครงการถาวรจัดให้มีขึ้นทั่วประเทศ

รายการกิจกรรมใหม่จะจัดให้มีขึ้นเป็นประจำ ในช่วงจังหวะเวลาแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ชมได้รับสาระและความบันเทิงเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมวัฒนธรรมซึ่งล้วนมีคุณภาพและประทับตราสัญลักษณ์ใหม่ที่สื่อความหมายและคุณลักษณะของลาแฟ็ตได้ชัดเจน

รายการสำคัญของลาแฟ็ต คือ « เทศกาลดนตรี » จัดที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ โดยได้รับความร่วมมือจากวงการอุตสาหกรรมดนตรีและดิจิตอลของไทย เปิดให้บุคคลทั่วไปทุกวัยเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งของรายการ คือ การจัด « Galleries’Night » ขึ้นทุกปี ในช่วงสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน ผู้ชมจะได้ชื่นชมผลงานรังสรรค์ทางศิลปะแนวร่วมสมัยอันทรงพลัง มีลักษณะเป็นพลวัตและผสมผสานความหลากหลายอีกเช่นเคย

อีกกิจกรรมหนึ่งที่ถือว่าโดดเด่นในรายการ คือ « Battle Hip-hop » จะจัดขึ้นที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ในรูปแบบทันสมัย สร้างสรรค์ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญชาวไทยที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นหลัก

กล่าวโดยรวม กิจกรรมทั้งหมดล้วนมีความโดดเด่นและโยงใยลาแฟ็ตกับศิลปวัฒนธรรมหลากหลายสาขา กล่าวคือ ลาแฟ็ตกับศิลปะ circus แนวใหม่ ลาแฟ็ตกับศิลปะภาพถ่าย ลาแฟ็ตกับศิลปะการปรุงอาหารและการกินดี ลาแฟ็ตกับแฟชั่นและการออกแบบ ลาแฟ็ตกับศิลปะดิจิตอล กิจกรรมเหล่านี้จะจัดให้มีขึ้นตลอดทั้งปีในช่วงเวลาแตกต่างกัน กำหนดการและรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมจะแสดงและปรับให้ถูกต้องแน่ชัดในเฟซบุ๊ค ลาแฟ็ต

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสจึงมีความยินดีขอเชิญชวนผู้ชมชาวไทยมาร่วมกิจกรรมทั้งหมดในลาแฟ็ตที่นับแต่นี้มีโลโก้ใหม่เป็นตราประทับ

รายละเอียดโลโก้:

โลโก้ใหม่เรียบง่ายและทันสมัย ประกอบด้วยตราสัญลักษณ์ลาแฟ๊ตคู่กับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
(La Fête – Ambassade de France en Thaïlande) ออกแบบให้รวมเป็นหนึ่งเดียวมิอาจแยกจากกัน
Accent circonflexe เครื่องหมายเฉพาะในภาษาฝรั่งเศสและคุ้นตาชาวไทย ใช้กำหนดโครงสร้างโลโก้ รวมถึงรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมลาแฟ็ต

โลโก้ลาแฟ็ต – สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย :
PNG

System และ orientation :
JPEG

ข้อมูลอ้างอิงค่าสี :
JPEG

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสขอขอบคุณ บริษัท Saatchi & Saatchi กรุ๊ป Publicis ผู้ออกแบบโลโก้

ติดต่อ ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ
35 ถนนเจริญกรุง ซอย 36 - ถนนแบรสต์
เขตบางรัก, กรุงเทพฯ 10500

เบอร์โทรศัพท์ : 02 627 2100 (ติดต่อจากปลายทางประเทศฝรั่งเศส 00-66+2 627 2100)
แฟกซ์ : 02 627 2111 (ปลายทางประเทศฝรั่งเศส 00-66+2 627 2111)

ใส่ข้อมูลเมื่อ 27/10/2016

ด้านบนของหน้า