นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไทย เยือนประเทศฝรั่งเศส

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางไปเยือนประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่ 16 ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ในการเยือนดังกล่าว นายชัชาติได้เข้าร่วมนิทรรศการการบินและอวกาศ ที่จัดขึ้นที่สนามบินบูร์เชต์ (Bourget) ซึ่งเป็นงานนัดพบผู้ประกอบธุรกิจการบินที่สำคัญที่สุดในโลก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ร่วมพิธีเปิดงานพร้อมกับนายฌอง-มาร์ค เอโรลต์ นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน นายชัชาติ สิทธิพันธุ์ และนายเฟรเดริก กูวิลลิเยร์ รัฐมนตรีการคมนาคม การขนส่งทางน้ำ และการประมงของฝรั่งเศส ซึ่งนายชัชาติได้ให้การต้อนรับระหว่างการเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 8 และ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้ลงนามอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องการรถไฟเพื่อให้ประเทศทั้งสองสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของราชอาณาจักรไทย
นายชัชชาติได้หารือกับผู้แทนบริษัทฝรั่งเศสด้านการบินและการรถไฟ จากนั้นได้เดินทางไปยังเมืองแรงส์ (Reims) โดยรถไฟความเร็วสูงเตเชเว (TGV) และได้โดยสารรถรางขณะชมเมือง โดยมีผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเดินทางติดตามด้วย ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติได้เยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ของสนามบินชาร์ลส์ เดอ โกลล์ และโดยสารรถไฟฟ้าอัตโนมัติ VAL ด้วย

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เดินทางไปยังเมืองแรงส์ (Reims) โดยรถไฟความเร็วสูงเตเชเว (TGV)
รัฐมนตรีไทยและฝรั่งเศสลงนามอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องการรถไฟ

ใส่ข้อมูลเมื่อ 24/07/2013

ด้านบนของหน้า